PROJECT H18
Detta är ett av Hydrolines största forsknings och utvecklingsprojekt. Syftet är att utveckla en kommersiell standardplattform i form av marknadens mest energieffektiva skrov. Projektet har pågått sedan 1996 och har nu uppnått kravspecifikationerna. Kvalifikationstestning och slutdokumentation har påbörjats. Produkten i form av ett licenspaket med full dokumentation kommer att kunna erbjudas under 2015 om testningen fortlöper enligt plan.
Skrovet har unika egenskaper och är optimerat att vara effektivare än alla motsvarande skrov på marknaden i planingsfarter under 50 knop. Konstruktionen är jämförelsevis stor, bred och stabil och är tänkt att kunna ersätta alla befintliga skrov mellan 5.50 - 6.15 meter, vilket omfattar volymproduktionen på den skandinaviska marknaden. Båten har en ny typ av bottenkonstruktion (QV) vilken ger effektivare hydrodynamik och bättre verkningsgrad. Skrovet klarar sig i princip med halva motoreffekten jämfört med traditionella skrov och samma prestanda.
Linjer och skrovgeometri är utformade för att ge mer avancerade sjöegenskaper än traditionella skrov.
Skrovdata:           Versionsnummer: 3.1    Längd: 615 cm    Bredd: 230 cm
Bottenkonstruktion: QV 24 (Kvantifierad V-botten med 24 graders progressiv vinkel)
Teststatus:                        Version 3.5 är under utveckling (February 2015).
                                       Version 4.0 är under utveckling parallellt med 3.5. Ny testbåt Q2 - 2015
                                                   
H18 side water1.JPG (80231 bytes)
Bilderna föreställer referens-testbåt 3.3 som används till kvalifikationstestning med motorer mellan 20 - 150 hk.
Däcket på denna båt är one-off och kommer inte att produceras. Skrovet är däremot byggt i form. 
H18 top water2.JPG (99739 bytes)
Testbåten är ett flytande laboratorium, fullproppat med mätutrustning, barlastsystem och sensorer. Denna testbåt kommer att pensioneras under Q2 2015 då en ny båt med uppdaterat skrov ersätter denna..